ჰორიზონტი 2020 საინფორმაციო დღე ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში

2017 წლის 15 მარტს ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში გაიმართა „ჰორიზონტი 2020“ საინფორმაციო დღე. 

საინფორმაციო დღეზე ჰორიზონტი 2020 პროგრამის კოორდინატორმა, დამსწრე საზოგადოებას მიაწოდა ინფორმაცია „ჰორიზონტი 2020“ პროგრამაში მონაწილეობის წესების,  რჩევებისა და კონკურსების შესახებ.