2015 წლის კონკურსები

საპროექტო წინადადების შეტანის ბოლო ვადა –  2016 წლის 26 იანვარი, 17:00:00 ბრიუსელის დროით:

საპროექტო წინადადების შეტანის ბოლო ვადა –  2015 წლის 17 ნოემბერი, 17:00:00 ბრიუსელის დროით:

დახურული კონკურსები:
საპროექტო წინადადების შეტანის ბოლო ვადა –  2015 წლის 27 აგვისტო, 17:00:00 ბრიუსელის დროით:

საპროექტო წინადადების შეტანის ბოლო ვადა –  2015 წლის 9 სექტემბერი, 17:00:00 ბრიუსელის დროით:

საპროექტო წინადადების შეტანის ბოლო ვადა –  2015 წლის 16 სექტემბერი, 17:00:00 ბრიუსელის დროით:

საპროექტო წინადადების შეტანის ბოლო ვადა –  2015 წლის 19 სექტემბერი, 17:00:00 ბრიუსელის დროით:

საპროექტო წინადადების შეტანის ბოლო ვადა –  2015 წლის 29 სექტემბერი, 17:00:00 ბრიუსელის დროით:

საპროექტო წინადადების შემტანის ბოლო ვადა – 2015 წლის 01 ოქტომბერი, 17:00:00 ბრიუსელის დროით:

საპროექტო წინადადების შემტანის ბოლო ვადა – 2015 წლის 14 ოქტომბერი, 17:00:00 ბრიუსელის დროით:

საპროექტო წინადადების შემტანის ბოლო ვადა – 2015 წლის 15 ოქტომბერი, 17:00:00 ბრიუსელის დროით: