ღონისძიებების ანონსები

ღონისძიების თემა: კლიმატის ცვლილებები, გარემო, რესურსების ეფექტურობა და ნედლი მასალები. ჰორიზონტი 2020-ის მე-5 სოციალური გამოწვევა
თარიღი: 2016 წლის 14 სექტემბერი
ადგილი:  ბრიუსელი, ბელგია
ტიპი: საინფორმაციო დღე & საშამავლო შეხვედრა