ეროვნული საკონტაქტო პირები

ჰორიზონტი 2020 პროგრამის მიმართულებების საკონტაქტო პირები

რას წარმოადგენს საკონტაქტო პირების ქსელი?

საკონტაქტო პირების სისტემა წარმოადგენს ჰორიზონტი 2020 პროგრამაში მონაწილე ქვეყნებში შექმნილ სტრუქტურას. ეროვნული საკონტაქტო პირების ფუნქციაა, ჰორიზონტი 2020 პროგრამაში მონაწილეობის მსურველ პირებს მიაწოდონ პრაქტიკული ინფორმაცია და აღმოუჩინონ დახმარება პროგრამაში მონაწილეობასთან დაკავშირებულ ყველა ასპექტზე. ეროვნული საკონტაქტო პირების სისტემა ყველა ქვეყანაში განსხვავებულად ფუნქციონირებს, ცენტრალიზებული ან დეცენტრალიზებული სისტემის სახით. მის შემადგენლობაში შედიან განსხვავებული აქტორები, დაწყებული სამინისტროებიდან, უნივერსიტეტებიდან, კვლევითი ცენტრებიდან თუ სპეციალური სააგენტოებიდან დამთავრებული კერძო საკონსულტაციო კომპანიებით.

საკონტაქტო პირების სერვისები:
ეროვნული საკონტაქტო პირების სტრუქტურა, მომსახურების ტიპი და დონე განსხვავებულია ქვეყნიდან ქვეყანაში. ეროვნული საკონტაქტო პირების სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად, სტრუქტურამ უნდა შეძლოს შემდეგი სახის სერვისების გაწევა:
• ჰორიზონტი2020 თემისა და ქმედების ტიპის შერჩევაზე კონსულტაცია;
• ადმინისტრაციული პროცედურებსა და სახელშეკრულებო საკითხებზე რჩევის აღმოჩენა;
• საპროექტო წინადადების დაწერასთან დაკავშირებით ტრეინინგები და დახმარება;
• დოკუმენტაციის გავრცელება (ფორმები, გაიდლაინები, სახელმძღვანელოები და ა.შ.)
• პარტნიორების მოძიებაში დახმარების აღმოჩენა.


ნათია გაბიტაშვილი
ჰორიზონტი 2020-ის საკონტაქტო პირების ეროვნული კოორდინატორი
ორგანიზაცია – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინიტრო;
მისამართი: დიმიტრი უზნაძის ქ. 52, 0102, თბილისი, საქართველო
ტელ: (995)577 097800;
ელფოსტა: ngabitashvili@mes.gov.ge, ngabitashvili@gmail.com
ვებგვერდი: www.mes.gov.ge ; www.horizon2020.ge


ჰორიზონტი 2020-ის მიმართულება – ერთობლივი კვლევითი ცენტრი
ორგანიზაცია –
მისამართი:
ტელ:
ელ-ფოსტა:
ვებგვერდი:დოქტორი ნიკოლოზ ჩიხრაძე
ჰორიზონტი 2020-ის მიმართულება – ნანოტექნოლოგიები, მოწინავე მასალები და თანამედროვე წარმოება და გადამუშავება;
ორგანიზაცია – სსიპ. გრიგოლ წულუკიძის სახელობის სამთო ინსტიტუტი
მისამართი : ე. მინდელის 7, 0186, თბილისი, საქართელო
ტელ: (995)322 324716 ; ფაქსი: (995)322 325990
ელ-ფოსტა: chikhradze@mining.org.ge, n.chikhradze@gtu.ge
ვებგვერდი: http://mining.org.ge


ზურაბ ჩეკურიშვილი
ჰორიზონტი 2020-ის მიმართულება – სურსათის უვნებლობა, მდგრადი სოფლის მეურნეობა, საზღვაო და ზღვის კვლევები და ბიოეკონომიკა & ბიოტექნოლოგია
ორგანიზაცია – სურსათის ეროვნული სააგენტო
მისამართი: მარშალ გელოვანის გამზ. 6, 0159, თბილისი, საქართველო
ტელ: (+995) 591508822
ელ-ფოსტა: zurab.chekurashvili@nfa.gov.ge


ჰორიზონტი 2020-ის მიმართულება: მომავლის ტექნოლოგიები
ორგანიზაციის სახელი: საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
მისამართი: ჭანტურიას ქ. 12, 0108, თბილისი, საქართველო
ტელ:
ელ-ფოსტა:  mlashkhi@gita.gov.ge
ვებგვერდი: http://www.economy.ge www.gita.gov.ge


ნათია გაბიტაშვილი
ჰორიზონტი 2020-ის მიმართულება: მარი სკლოდოვსკა კიურის აქტივობები
ორგანიზაცია: კვლევების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ხელშემწყობი საერთაშორისო ცენტრი
მისამართი: დიმიტრი უზნაძის 52, 0102, თბილისი, საქართველო
ტელ: (995)577 097800
ელ-ფოსტა: ngabitashvili@mes.gov.ge; ngabitashvili@gmail.com
ვებგვერდი: www.horizon2020.ge; www.mes.gov.ge


დოქტორი გივი ქოჩორაძე
ჰორიზონტი 2020-ის მიმართულება საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (ICT)
ორგანიზაცია: კვლევების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ხელშემწყობი საერთაშორისო ცენტრი
მისამართი: ბახტრიონის ქ., კორპუსი 1, ბინა 92, 0194, თბილისი საქართველო
ტელ: (995)599 292516 ; ფაქსი: (995) 322 362003
ელ-ფოსტა: gcp@ip.osgf.ge
ვებგვერდი: http://www.icarti.ge


ჰორიზონტი 2020-ის მიმართულება: უსაფრთხოება
ორგანიზაცია:
მისამართი:  თბილისი, საქართველო
ტელ:
ელ-ფოსტა:
ვებგვერდი:


დოქტორი რამაზ ქვათაძე
ჰორიზონტი 2020-ის მიმართულება – ევროპის კვლევითი ინფრასტრუქტურა
ორგანიზაცია: GRENA – საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია
მისამართი: თ. ჭოველიძის ქუჩა 10, O108, თბილისი, საქართველო
ტელ: (995)32 2250509
ელ-ფოსტა: ramaz@grena.ge
ვებგვერდი: http://www.grena.ge


ჰორიზონტი 2020-ის მიმართულება – ინკლუზიური, ინოვაციური და მოაზროვნე საზოგადოება – ბრწყინვალების გავრცელება და მონაწილეობის გაფართოება – საზოგადოებასთან ერთად და საზოგადოებისათვის
ორგანიზაცია:
მისამართი:
ტელ:
ელფოსტა:
ვებგვერდი:


ნატალია შათირიშვილი
ჰორიზონტი 2020-ის მიმართულება – უსაფრთხო, სუფთა და ეფექტური ენერგია
ორგანიზაცია – მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის
მისამართი: ფალიაშვილის ქუჩა 5, 0179, თბილისი, საქართველო
ტელ: (995)322 102452 ; ფაქსი: (995)322 224385
ელ-ფოსტა: n.shatirishvili@weg.ge
ვებგვერდი: http://www.weg.ge


დოქტორი გიორგი კორძახია

ჰორიზონტი 2020-ის მიმართულება – კლიმატური ქმედებები, რესურსების ეფექტურობა და ნედლი მასალები
ორგანიზაცია: საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
მისამართი: გ თბილისი, საქართველო
ტელ: +
ელ-ფოსტა: giakordzakhia@gmail.com, g.kordzakhia@nea.gov.ge
ვებგვერდი: www.moe.gov.ge


დოქტორი მაია ოკუჯავა
ჰორიზონტი 2020-ის მიმართულება – ჯანმრთელობა, დემოგრაფიული ცვლილება და კეთილდღეობა
ორგანიზაცია: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზირი 33, 0177, თბილისი, საქართველო
ტელ: (995)599 169395 ;
ელ-ფოსტა: maiaokujava@yahoo.com


დოქტორი მაია თოდუა
ჰორიზონტი 2020-ის მიმართულება – კოსმოსი
ორგანიზაცია: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია
მისამართი: ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5, 0162, თბილისი, საქართველო
ტელ: (995)577 237785 ;
ელ-ფოსტა: mayatodua@iliauni.edu.ge


სალომე ხაჩიაური
ჰორიზონტი 2020-ის მიმართულება – მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები (SMEs) და მომავლის ტექნოლოგიები (FET).
ორგანიზაცია: საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო
მისამართი: ინოვაციების ქუჩა 7, ოქროყანა, თბილისი , საქართველო
ტელ: (+995) 599680487
ელფოსტა: skhachiauri@gita.gov.ge

 


დოქტორი ზვიად გაბისონია
ჰორიზონტი 2020-ის მიმართულება – ევროპული კვლევების საბჭო
ორგანიზაცია – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
მისამართი: ალექსიძის ქ. 1, თბილისი, 0193, საქართველო
ტელ: +995 32 2 200 220 მობ:

ელფოსტა: gabisonia@rustaveli.org.ge 
ვებგვერდი: www.rustaveli.org.ge


მარიამ ქებურია
ჰორიზონტი 2020-ის მიმართულება – ევროპული კვლევების საბჭო
ორგანიზაცია – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
მისამართი: ალექსიძის ქ. 1, თბილისი, 0193, საქართველო
ტელ: +995 32 2 200 220 მობ: +995 591111215

ელფოსტა: keburia@rustaveli.org.ge

ვებგვერდი: www.rustaveli.org.ge


დოქტორი ნინო გაჩეჩილაძე
ჰორიზონტი 2020-ის მიმართულება – ევროპული კვლევების საბჭო
ორგანიზაცია – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
მისამართი: ალექსიძის ქ. 1, თბილისი, 0193, საქართველო
ტელ: +995 32 2 200 220 (4033) მობ: +995 555 216804

ელფოსტა: gachechiladze@rustaveli.org.ge
ვებგვერდი: www.rustaveli.org.ge


დავით შიოლაშვილი
მიმართულება – მცირე და საშუალო საწარმოები, Enterprise Europe Network
ორგანიზაცია – მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
ტელეფონი: +995 579964096
ელფოსტა: dshiolashvili@enterprise.gov.ge


დოქტორი მაია რუხაძე
მიმართულება – ინოვაციური მედიცინის ინიციატივა
ორგანიზაცია – 
ტელეფონი: +995 577495995
ელფოსტა: maiarukhadze@gmail.com

ვებგვერდი: www.imi-georgia.ge