ინდუსტრიული ლიდერობა

კონკურსები:ინდუსტრია 2020 ცირკულარულ ეკონომიკაში

საპროექტო წინადადების შეტანის ბოლო ვადა – 2016 წლის 21 იანვარი, 17:00:00 ბრიუსელის დროით:

ინფორმაციული და კომუნიკაციების ტექნოლოგიები
საპროექტო წინადადების შეტანის ბოლო ვადა – 2016 წლის 12 აპრილი, 17:00:00

რისკ-ფინანსებთან წვდომა:
საპროექტო წინადადების შეტანის ბოლო ვადა – 2016 წლის 16 თებერვალი, 17:00:00

სოციალური გამოწვევა:
სურსათის უსაფრთხოებაშედეგი და ქმედითი რესურსების ღირებულებათა ჯაჭვი (48 თემა)

  1. ცხოველთა ჯანმრთელობსათან დაკავშირებით საერთაშორისო კვლევების მხარდაჭერა– განაცხადების შეტანის ბოლო ვადა: 17.02.2016, 17:00:00
  2. მემცენარეობაში მრავალფეროვანი და კომბინირებული სტრესებთან დაკავშირებული პრობლემების გადაწყვეტა – განაცხადების შეტანა ხდება 2 ეტაპად. I ეტაპის ბოლო ვადა: 17.02.2016, 17:00:00; II ეტაპის ბოლო ვადა – 13.09.2016, 17:00:00
  3. გაერთიანება სასარგებლო საქმისთვის: სასოფლო-სამეურნეო სისტემებში მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნების „ბენეფიტების“ ექსპლუატაცია – განაცხადების შეტანა ხდება 2 ეტაპად. I ეტაპის ბოლო ვადა: 17.02.2016, 17:00:00; II ეტაპის ბოლო ვადა – 13.09.2016, 17:00:00