დოკუმენტები საპროექტო წინადადებების მოსამზადებლად

ჰორიზონტი 2020 მონაწილეობისათვის საჭირო ზოგადი პირობები

 1. დაფინანსების უფლების მქონე ქვეყნები
 2. საპროექტო წინადადების მიღებისათვის აუცილებელი პირობები & მოთხოვნები
 3. საპროექტო წინადადების დაშვებისათვის საჭირო სტანდარტული პირობები
 4. საპროექტო წინადადების შეფასების წესები & კრიტერიუმები
 5. ჰორიზონტი 2020 გრანტების სახელმძღვანელო – საპროექტო წინადადებების წარდგენის და შეფასების ინსტრუქცია
 6. ბენეფიციარის რეგისტრაციის, ვალიდაციისა და ფინანსური შესაძლებლობის შემოწმების შესახებ სახელმძღვანელო დოკუმენტი
 7. ბიუჯეტის მოქნილობა
 8. კლასიფიცირებული ინფორმაცია
 9. მესამე მხარისთვის ფინანსური მხარდაჭერასთან დაკავშირებული ქმედებები

არი სკლოდოვსკა კიურის ინდივიდუალური სტიპენდია:

 1. საპროექტო წინადადების სტანდარტული შაბლონი
 2. თვით-შეფასების ფორმა
 3. სახელმძღვანელო დოკუმენტი აპლიკანტებისთვის
 4. Survivor’s Guide – რჩევები

კოორდინაციისა და მხარდაჭერის აქტივობის ტიპის კონკურსებისთვის

 1.  საპროექტო წინადადების სტანდარტული შაბლონი
 2. თვით-შეფასების ფორმა
 3. ანოტირებული საგრანტო ხელშეკრულების შაბლონი

კვლევისა და ინოვაციის აქტივობის ტიპის  კონკურსებისთვის

 1. საპროექტო წინადადების სტანდარტული შაბლონი
 2. თვით-შეფასების ფორმა
 3. ანოტირებული საგრანტო ხელშეკრულება

ინოვაციის აქტივობის ტიპის კონკურსებისთვის

 1. საპროექტო წინადადების სტანდარტული შაბლონი
 2.  თვით-შეფასების ფორმა
 3. ანოტირებული საგრანტო ხელშეკრულება
 4. დაფინანსების ტარიფები

ევროპული კვლევების საბჭოს კონკურსები

 1. ERC გრანტი დამწყები მკვლევრების გრანტის საპროექტო წინადადების შაბლონი
 2. ERC გრანტი-კონსოლიდატორის საპროექტო წინადადების შაბლონი
 3. ERC მოწინავე გრანტის საპროექტო წინადადების შაბლონი

ჰორიზონტი 2020 პრიზები

 1. პრიზების მოსაპოვებელი კონკურსების წესები