ევროკომისრის მრჩევლის მარიანა მაცუკატოს სტრატეგიული ანგარიში მე-9 ჩარჩო პროგრამასთან დაკავშირებით

ევროკომისიამ უკვე დაიწყო მუშაობა კვლევისა და ინოვაციის  მე-9 ჩარჩო პროგრამაზე, რომელის განხორციელება დაიწყება ჰორიზონტი 2020 პროგრამის დასრულებისთანავე, 2021 წლიდან.

ევროკომისიამ გამოაქვეყნა კვლევისა და ინოვაციების საკითხებში ევროკომისრის კარლოს მოედაშის თხოვნის საფუძველზე, მე-9 ჩარჩო პროგრამასთან დაკავშირებით, პროფესორი მარიანა მაცუკატოს მიერ მომზადებული ანგარიში:  „მისიაზე-ორიენტირებული კვლევები და ინოვაციები ევროკავშირში „Mission-Oriented Research and Innovation in the European Union – A problem solving approach to fuel innovation-led growth”.

ანგარიშში მოცემულია სტრატეგიული რეკომენდაციები, თუ რა არის მისია და როგორი უნდა იყოს მისი სტრუქტურა?

ანგარიში ხელმისაწვდომია აქ:

ევროკომისიას აინტერესებს, საზოგადოების დამოკიდებულება აღნიშნულ ანგარიშთან მიმართებაში.

ევროკომისიამ გამოაქვეყნა კითხვარი, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველასთვის  2018 წლის 22 თებერვალიდან 2018 წლის 3 აპრილამდე პერიოდში.   

ევროკომისიის კითხვარზე გადასასვლელად ეწვიეთ ამ ბმულს