ჰორიზონტი 2020 პროგრამის ჯანმრთელობის მიმართულების 2019 წლის კონკურსები

ჰორიზონტი 2020 პროგრამის „ჯანმრთელობა, დემოგრაფიული ცვლილება და კეთილდღეობა“ მიმართულების 2019 წლის კონკურსები

ევროპაში ჯანმრთელობის სფეროში არსებული გმოწვევების გათვალისწინებით ევროკომისიამ ცვლილებები შეიტანა 2018-2020 წლების სამუშაო პროგრამაში „ჯანმრთელობა, დემოგრაფიული ცვლილება და კეთილდღეობა“ მიმართულებისთვის.

 

კერძოდ ცვლილება შევიდა ერთი თემის სათაურსა და შინაარსში:

BHC-01-2019: Understanding causative mechanisms in co- and multimorbidities combining mental and non-mental disorders

 

საკითხების აქტუალობიდან გამომდინარე დაემატა ოთხი ახალი თემა:

BHC-30-2019: Towards risk-based screening strategies for non-communicable diseases

BHC-31-2019: Pilot actions to build the foundations of a human cell atlas.

BHC-32-2019: Towards a next generation influenza vaccine to protect citizens worldwide – an EU-India collaboration.

HCO-15-2019: Support for the functioning of the Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness (GloPID-R).

 

BHC-31-2019 თემით დაინტერესებულ მკვლევარებს დაგეგმილი საქმიანობების თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მოძიება და რეგისტრაცია შეუძლიათ ვებ-გვერდზე Human Cell Atlas

 

ასევე, 2018 წელს გამოცხადდება კონკურსები იმ თემებისთვის, რომლებიც თავიდანვე გათვალისწინებული იყო 2018-2019 წლის სამუშაო პროგრამით. ქვემოთ მოყვანილია ამ თემების ჩამონათვალი, ხოლო დეტალური ინფორმაცია თემების შინაარსისა და კონკურსის პირობების თაობაზე მოყვანილია სამუშაო პროგრამაში.

BHC-02-2019: Systems approaches for the discovery of combinatorial therapies for complex disorders

HCO-01-2018-2019-2020: Actions in support of the International Consortium for Personalised Medicine

BHC-07-2019: Regenerative medicine: from new insights to new applications

BHC-10-2019: Innovation Procurement: Next generation sequencing (NGS) for routine diagnosis

BHC-13-2019: Mining big data for early detection of infectious disease threats driven by climate change and other factors

BHC-14-2019: Stratified host-directed approaches to improve prevention, treatment and/or cure of infectious diseases

BHC-19-2019: Implementation research for maternal and child health

BHC-22-2019: Mental health in the workplace

BHC-25-2019: Demonstration pilots for implementation of personalised medicine in healthcare

BHC-28-2019: The Human Exposome Project: a toolbox for assessing and addressing the impact of environment on health

DTH-01-2019: Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of life after the cancer treatment.

DTH-05-2019: Large scale implementation of digital innovation for health and care in an ageing society

DTH-09-2019: Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products

DTH-10-2019-2020: Digital health and care services

DTH-11-2019: Large Scale pilots of personalised & outcome based integrated care.

HCC-02-2019: Support for the large scale uptake of open service platforms in the Active and Healthy Ageing domain.

DT-TDS-01-2019: Smart and healthy living at home

 

BHC და HCO თემებისთვის კონკურსები გამოცხადდება 2018 წლის 26 ივლისს.

 

ორ-ეტაპიანი კონკურსებისთვის პირველი ეტაპი 2018 წლის დასრულდება 2 ოქტომბერს, ხოლო ერთეტაპიანი კონკურსებისა და მეორე ეტაპების განაცხადების მიღება შეწყდება 2019 წლის 16 აპრილს.

 

DTH და HCC ტიპის თემებისთვის კონკურსი გამოცხადდება 2018 წლის 16 ოქტომბერს, და დაიხურება 2019 წლის 24 აპრილის. გამონაკლისია DTH-10-2019 თემა, რომელიც გამოცხადდება 2018 წლის 26 ივლისს და განაცხადების მიღება შეწყდება 2018 წლის 14 ნოემბერს.

 

„ჯანმრთელობა, დემოგრაფიული ცვლილება და კეთილდღეობა“ მიმართულებისთვის 2018-2020 წლების პროგრამის სამუშაო ვერსია და დამატებითი ინფორმაცია კონკურსების შინაარსისა და პირობების თაობაზე შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდებზე: Health  http://ec.europa.eu/research/health და Participant Portal Health

 

დამატებითი კითხვებისთვის დაუკავშირდით ჯანმრთელობის მიმართულების ეროვნულ საკონტაქტო პირს, პროფ. მაია ოკუჯავას ელ. ფოსტა: maiaokujava@yahoo.com