ჰორიზონტი 2020 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების ჩამონათვალი ქართველი პარტნიორების მონაწილეობით

ჰორიზონტი 2020 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების ჩამონათვალი
ქართველი პარტნიორების მონაწილეობით


CASPIAN Around the Caspian: a Doctoral Training for Future Experts in Development and Cooperation with Focus on the Caspian Region

პროექტის კონსორციუმი შედგება 7 პარტნიორისგან;

პროექტის კოორდინატორია ირლანდია;

ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 3 811 357, 08;

საქართველოდან პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციაა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი


E-FIX Developing and transferring an innovative Energy FInancing miX in order to activate private sector finance for increased investments in sustainable energy projects

პროექტის კონსორციუმი შედგება 14 პარტნიორისგან;

პროექტის კოორდინატორია ავსტრია;

ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 2 005 125;

პროექტის კონსორციუმში საქართველოდან მონაწილეობას იღებს 3 ორგანიზაცია:

ა) კავკასიის უნივერსიტეტი, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 98 875 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით;

ბ) ENERGY INVESTMENT CONSULTANT, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 109 000 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით;

გ) საქართველოს სალიზინგო კომპანია, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 75 250 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


DEMETER Building an Interoperable, Data-Driven, Innovative and Sustainable European Agri-Food Sector

პროექტის კონსორციუმი შედგება 60 პარტნიორისგან;

პროექტის კოორდინატორია ირლანდია;

ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 14 998 282, 38;

პროექტის კონსორციუმში საქართველოდან მონაწილეობას იღებს 2 ორგანიზაცია:

ა) ინდატა, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 60 375 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით;

ბ) საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 78 750 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


BornToGetThere Implementation of early detection and early intervention service delivery in infants at risk for cerebral palsy to promote infants’ psychomotor development and maternal health

პროექტის კონსორციუმი შედგება 9 პარტნიორისგან;

პროექტის კოორდინატორია იტალია;

პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:

დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 276 725 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


NEW MARKETS New Market: an exploration into the changing nature of business environments, informal barriers and emerging markets in the post-Soviet region

პროექტის კონსორციუმი შედგება 6 პარტნიორისგან;

პროექტის კოორდინატორია ირლანდია;

ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 1 104 000;

პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევითი ცენტრი, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 110 400 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


CHARM-Vis Chromatin accessibility landscape and transcription changes in recognition memory after visual imprinting in chicks

პროექტის კოორდინატორია საქართველო – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 137 391, 36.


SMARTER Finance for Families–Improving Citizens’ Health, Comfort and Financial Well-Being by Supporting Banks, Residential Investors and Solution Providers with Green Homes and Green Mortgage programs

პროექტის კონსორციუმი შედგება 18 პარტნიორისგან;

პროექტის კოორდინატორია რუმინეთი;

ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 1 618 195, 40;

პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:

ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველო, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 75 500 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


MICROWINE MICROWINE – Microbial metagenomics and the modern wine industry

პროექტის კონსორციუმი შედგება 13 პარტნიორისგან;

პროექტის კოორდინატორია დანია;

საქართველოდან პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციაა სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი.


Black Sea CONNECT Coordination of Marine and Maritime Research and Innovation in the Black Sea

პროექტის კონსორციუმი შედგება 14 პარტნიორისგან;

პროექტის კოორდინატორია თურქეთი;

ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 1 997 062, 50;

პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 76 500 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


GN4-3 Horizon 2020: H2020-SGA-INFRA-GEANT-2018 (Topic [a] Research and Education Networking)

პროექტის კონსორციუმი შედგება 39 პარტნიორისგან;

პროექტის კოორდინატორია ნიდერლანდების სამეფო;

ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 77 500 000;

პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:

საქართველოს სამეცნიერო–საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია – „გრენა“, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 100 800 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


GN4-3N Horizon 2020: H2020-SGA-INFRA-GEANT-2018 Topic [b] Increase of Long-Term Backbone Capacity

პროექტის კონსორციუმი შედგება 39 პარტნიორისგან;

პროექტის კოორდინატორია ნიდერლანდების სამეფო;

პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:

საქართველოს სამეცნიერო–საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია – „გრენა“.


NI4OS-Europe National Initiatives for Open Science in Europe

პროექტის კონსორციუმი შედგება 22 პარტნიორისგან;

პროექტის კოორდინატორია საბერძნეთი;

პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:

საქართველოს სამეცნიერო–საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია – „გრენა“, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 116 250 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


SMA-TB A novel Stratified Medicine Algorithm to predict treatment responses to host-directed therapy in TB patients

პროექტის კონსორციუმი შედგება 9 პარტნიორისგან;

პროექტის კოორდინატორია ესპანეთი;

ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 6 388 104;

პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:

ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 646 016, 25 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


COSMOS2020plus Continuation of the Cooperation of Space NCPs as a Means to Optimise Services under Horizon 2020

პროექტის კონსორციუმი შედგება 22 პარტნიორისგან;

პროექტის კოორდინატორია გერმანია;

ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 600 000;

პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 4 031, 25 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


CARE COMMON ACTION AGAINST HIV/TB/HCV ACROSS THE REGIONS OF EUROPE

პროექტის კონსორციუმი შედგება 12 პარტნიორისგან;

პროექტის კოორდინატორია იტალია;

ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 2 961 912, 50;

პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:

ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 128 250 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


Idealist2020 TRANS-NATIONAL COOPERATION AMONG ICT NCPS – IDEALIST2020

პროექტის კონსორციუმი შედგება 29 პარტნიორისგან;

პროექტის კოორდინატორია ისრაელი;

ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 1 499 999, 99;

პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:

კვლევების, ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშემწყობი საერთაშორისო ცენტრი, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 9 000 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


TRIGGER TRends In Global Governance and Europe’s Role

პროექტის კონსორციუმი შედგება 13 პარტნიორისგან;

პროექტის კოორდინატორია ბელგია;

ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 2 492 183, 50;

პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:

ასოციაცია ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 26 250 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


SINCERE Strengthening INternational Cooperation on climatE change REsearch

პროექტის კონსორციუმი შედგება 25 პარტნიორისგან;

პროექტის კოორდინატორია ბელგია;

ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 2 224 225;

პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:

მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის – WEG, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 2 000 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


SHADOW SHADOW: An exploration of the nature of informal economies and shadow practices in the former USSR region

პროექტის კონსორციუმი შედგება 7 პარტნიორისგან;

პროექტის კოორდინატორია ირლანდია;

ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 810 000;

პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 90 000 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


CHIEF Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future

პროექტის კონსორციუმი შედგება 11 პარტნიორისგან;

პროექტის კოორდინატორია დიდი ბრიტანეთი;

ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 4 580 371, 25;

პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:

CRRC GEORGIA, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 307 250 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


CALIPER The CALIPER project: Linking research and innovation for gender equality

პროექტის კონსორციუმი შედგება 12 პარტნიორისგან;

პროექტის კოორდინატორია საბერძნეთი;

ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 2 896 475;

პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 171 250 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


EU-LISTCO Europe’s External Action and the Dual Challenges of Limited Statehood and Contested Orders

პროექტის კონსორციუმი შედგება 14 პარტნიორისგან;

პროექტის კოორდინატორია გერმანია;

ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 4 989 936,75;

პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისგან მიღებული აქვს 76 312, 50 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


 


EuGeNeS Euraxess Georgia Network Startup

პროექტის ტიპი: კოორდინაციისა და დახმარების აქტივობა;

პროექტის კოორდინატორია საქართველო – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;

ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 200 000.


Constructing a ‘Eubiosis Reinstatement Therapy’ for Asthma

პროექტის კონსორციუმი შედგება 10 პარტნიორისგან;

პროექტის კოორდინატორია საბერძნეთი;

ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 2 971 750;

პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციებია:

გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის  ინსტიტუტი და შპს. ელიავას ბიო პრეპარატები, რომლებსაც ევროკავშირისგან მიღებული აქვთ: EUR 222 500 და EUR 60 000, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


Europe’s External Action and the Dual Challenges of Limited Statehood and Contested Orders

პროექტის კონსორციუმი შედგება 13 პარტნიორისგან;

პროექტის კოორდინატორია გერმანია;

ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 4 989 936,75;

პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისგან მიღებული აქვს EUR 76 312, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


Idealist2018 – ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით დანიშნული ეროვნული საკონტაქტო პირების ტრანსნაციონალური თანამშრომლობა
პროექტის კონსორციუმი შედგება 36 პარტნიორისგან;
პროექტის კოორდინატორია ისრაელი;
ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 3 999 995,31;
პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:
კვლევების, ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშემწყობი საერთაშორისო ცენტრი, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 23 125 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


Black Sea Horizon – ევროკავშირსა და შავი ზღვის რეგიონს შორის გაძლიერებული ბი-რეგიონალური თანამშრომლობა მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების მიმართულებით.
პროექტის ტიპი: კოორდინაციისა და დახმარების აქტივობა
პროექტის კონსორციუმი შედგება 20 პარტნიორისგან;
პროექტის კოორდინატორია ავსტრია;
ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 1 499 503,75;
პროექტის კონსორციუმში საქართველოდან მონაწილეობას იღებს 2 პარტნიორი-ორგანიზაციაა:
ა) შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 22 431,25 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.
ბ) ასოციაცია ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 45 537,5 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


GN4-1 Research and Education Networking – GÉANT
პროექტის კონსორციუმი შედგება 40 პარტნიორისგან
პროექტის კოორდინატორია დიდი ბრიტანეთი;
ევროკავშირის ჯამური ფინანსური კონტრიბუციაა:EUR 25 000 000;
პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:
საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია – ”გრენა”, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს EUR 40 721, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


WOSCAP – Whole-of-Society Conflict Prevention and Peacebuilding
პროექტის კონსორციუმი შედგება 10 პარტნიორისგან.
პროექტის კოორდინატორია – ნიდერლანდების სამეფო;
ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 1 990 114,25;
პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისგან მიღებული აქვს EUR 53 781, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


NUCLEUS – – New Understanding of Communication, Learning and Engagement in Universities and Scientific Institutions
პროექტის კონსორციუმი შედგება 25 პარტნიორისგან;
პროექტის კოორდინატორია – გერმანია;
ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 3 993 632,50;
პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტია, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისგან მიღებული აქვს EUR 29 250, ფინანსური კონტრიბუციის სახით;


VI-SEEM – VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean
პროექტის კონსორციუმი შედგება 17 პარტნიორისგან;
პროექტის კოორდინატორია – საბერძნეთი;
ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 3 300 000;
პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:
საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია – ”გრენა”, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისგან მიღებული აქვს EUR 82 500,00 ფინანსური კონტრიბუციის სახით;


EaP Plus – STI International Cooperation Network for Eastern Partnership Countries – PLUS
პროექტის კონსორციუმი შედგება 18 პარტნიორისგან;
პროექტის კოორდინატორია – საბერძნეთი;
ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 1 569 078,75;
პროექტის კონსორციუმში საქართველოდან მონაწილეობას იღებს 2 პარტნიორი-ორგანიზაციაა:
ა) შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს EUR 46 125, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.
ბ) კვლევების, ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშემწყობი საერთაშორისო ცენტრი, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს EUR 61 250, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


GN4-2 Research and Education Networking – GÉANT
პროექტის კონსორციუმი შედგება 41 პარტნიორისგან
პროექტის კოორდინატორია ნიდერლანდების სამეფო;
ევროკავშირის ჯამური ფინანსური კონტრიბუციაა:EUR 59 000 000;
პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:
საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია – ”გრენა”, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს EUR 92 605 ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


SeaDataCloud – Further developing the Pan-European infrastructure for marine and ocean data management
პროექტის კონსორციუმი შედგება 59 პარტნიორისგან;
ევროკავშირის ჯამური ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 9 999 737,50;
პროექტის კოორდინატორია საფრანგეთი.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 37 062,50 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


FEUTURE – The Future of EU-Turkey Relations. Mapping Dynamics and Testing Scenarios
პროექტის ტიპი: კვლევისა და ინოვაციის აქტივობა;
პროექტის კონსორციუმი შედგება 15 პარტნიორისგან;
პროექტის კოორდინატორია – გერმანია;
ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 2 497 984,5;
პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:
CRRC GEORGIA, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისგან მიღებული აქვს EUR 70 353,75, ფინანსური კონტრიბუციის სახით;


FutureTrust – Future Trust Services for Trustworthy Global Transactions
პროექტის კონსორციუმი შედგება 20 პარტნიორისგან;
პროექტის კოორდინატორია – გერმანია;
ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 6 338 948,16;
პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, რომელსაც ამ პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისგან მიღებული აქვს EUR 176 437,5, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


„Graphene 3D” Multifunctional Graphene-based Nanocomposites with Robust Electromagnetic and Thermal Properties for 3D-printing Application
პროექტის კონსორციუმი შედგება 7 პარტნიორისგან;
პროექტის კოორდინატორია – ბულგარეთი;
ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 1 651 500;
ქართული პარტნიორი ორგანიზაცია: სსიპ. ილია ვეკუას სახელობის სოხუმის ფიზიკისა და ტექნოლოგიის ინსტიტუტი – ევროკავშირისგან მიღებული აქვს EUR 301, 500.00 ფინანსური კონტრიბუციის სახით .


KEAC-BSR – Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities: Europe and the Black Sea Region, late 18th – 21st Centuries
პროექტის კონსორციუმი შედგება 9 პარტნიორისგან;
პროექტის კოორდინატორია – ავსტრია;
ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR  1 665 000;
ქართული პარტნიორი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ევროკავშირისგან მიღებული აქვს EUR 216 000.00 ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


BELLA-S1 Building Europe Link with Latin America
პროექტის კონსორციუმი შედგება 40 პარტნიორისგან;
პროექტის კოორდინატორია – დიდი ბრიტანეთი;
ქართველი პარტნიორი – საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია – ”გრენა”;


CONNECTING Nature – COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance
პროექტის კონსორციუმი შედგება 34 პარტნიორისგან;
პროექტის კოორდინატორია – ირლანდია;
ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 11 394 282,49;
ქართველი პარტნიორი – საკონსულტაციო ცენტრი „გეოგრაფიკი“ – ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუცია: 189 999,99 ევრო.

 

 

 

საქართველოს მონაწილეობა COST აქციებში:

აქციის კოდი COST აქციის სახელწოდება მონაწილე დაწესებულება, ინსტიტუტი
CA15101 კონსპირაციული თეორიების შედარებითი ანალიზი (COMPACT) ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
CA15115 ევროპის ანთროპოსფეროს სამთო მრეწველობა (MINEA) აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
CA15217 ოკეანის მართვა მდგრადი განვითარებისთვის – გამოწვევები, არჩევნები და მეცნიერების როლი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
CA15219 ახალი გენეტიკური მექანიზმების განვითარება ევროპაში აკვატიკური ეკოსისტემების ბიოშეფასებისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
CA16112 პერსონალიზებული კვება ასაკოვან საზოგადოებაში: ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების კონტროლი ასაკთან დაკავშირებული ძირითადი დაავადებებისთვის სამედიცინო და გამოყენებითი ბიოფიზიკის ინსტიტუტი
CA16213 უთანხმოების აღმოსავლეთ ევროპულ კულტურებზე ახალი დიაგნოსტიკური ფაზა კვლევაში ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
ES1403 ახლად წარმოქმნილი გამოწვევები და შესაძლებლობები წყლის ხელახლა გამოყენებაში, რომელზეც ანთროპოგენულმა მოხმარებამ ზემოქმედება მოახდინა (NEREUS) გ. ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი (IBVM)
FA1307 მდგრადი დამტვერვა ევროპაში – ერთობლივი კვლევა ფუტკრებზე და სხვა პოლინატორებზე (SUPER-B) უხერხემლო ცხოველთა კვლევითი ცენტრი
IS1311 თაობათშორისი ოჯახური სოლიდარობა ევროპის ირგვლივ (INTERFASOL) არასამთავრობო ორგანიზაცია „პარტნიორები ჯანმრთელობისთვის“