კონკურსი მარი სკლოდოვსკა-კიურის პროგრამის მიმართულებით: „კვლევებისა და ინოვაციების პერსონალის გაცვლის აქტივობა“

ჰორიზონტი 2020 პროგრამის მარი სკლოდოვსკა-კიურის ქვეპროგრამის მიმართულებით, გამოცხადდა კონკურსი კვლევებისა და ინოვაციების პერსონალის გაცვლის აქტივობის შესახებ.

კონკურსის მიზანი:
კვლევებისა და ინოვაციების პერსონალის გაცვლის სქემის მიზანია, ხელი შეუწყოს საერთაშორისო და ინტერ-სექტორული თანამშრომლობას კვლევითი და ინოვაციების პერსონალს გაცვლის გზით და კვლევიდან ბაზრამდე ( და პირიქით) არსებული ცოდნისა და იდეების გაზიარების მეშვეობით. ვრცლად

ხელოვნური ინტელექტი

ხელოვნური ინტელექტი (AI) წარმოადგენს ინტერნეტისა და  ყველა სახის, მომავლის ციფრული მოწყობილობებისა და აპლიკაციების განვითარებისათვის აუცილებელ საკვანძო ტექნოლოგიას. დიდი რაოდენობის მონაცემების, ასევე მაღალი შესრულების მაჩვენებლის მქონე გამოთვლითი სისტემებისა და ქსელების საყოველთაო ხელმისაწვდომობის ფონზე, ხელოვნური ინტელექტი დამატებით ავტონომიურობას მატებს ყველა ტიპის ფიზიკურ და ვირტუალურ საგნებს და კარს უხსნის ინოვაციებისა და შესაძლებლობების ახალ ტალღას. ვრცლად

ევროპის მკვლევართა ღამე 2018-2019

ევროპის მკვლევართა ღამის მიზანია ევროპელი მკვლევრებისა და ფართო საზოგადოების ერთად შეკრება, კვლევისა და ინოვაციების აქტივობებთან დაკავშირებით საზოგადოების ცნობიერების გაზრდის მიზნით. ვრცლად

ევროკომისიამ დაამტკიცა ჰორიზონტი 2020 სამუშაო პროგრამები – 2018-2020

 

2017 წლის 27 ოქტომბერს, ევროკომისიამ გამოაქვეყნა, თუ როგორ დახარჯავს ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამის – “ჰორიზონტი 2020”-ის ბიუჯეტში არსებულ 30 მილიარდ ევროს 2018-2020 წლებისთვის. თანხა ასევე ითვალისწინებს €2.7 მილიარდს, რომელიც განკუთვნილია ევროპული ინოვაციების საბჭოს ჩამოყალიბებისთვის. ვრცლად