დამტკიცდა 2017 წლის COST აქტივობები

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროში ევროპული თანამშრომლობის პროგრამა, COST ყველაზე ხანგრძლივად მოქმედი ევროპული ჩარჩო პროგრამაა, რომელიც მხარს უჭერს  მკვლევართა, ინჟინერთა და მეცნიერთა თანამშრომლობას ევროპის მასშტაბით. ვრცლად

ევროკომისია უხსნის თავის კვლევით ლაბორატორიებს ჰორიზონტი 2020 პროგრამის ასოცირებული ქვეყნების წარმომადგენელ მკვლევრებსა და მეცნიერებს

ევროკომისიის ერთობლივი კვლევითი ცენტრი (JRC – Joint Research Centre) ხსნის თავის სამეცნიერო ლაბორატორიებსა და ობიექტებს მათთვის, ვინც მუშაობს აკადემიურ და კვლევითი ორგანიზაციებში, მრეწველობაში, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებსა (SMEs) და ზოგადად, საჯარო და კერძო სექტორებში. ვრცლად

ინოვაციებისა და ინვესტიციების სფეროში შემფასებელ ექსპერტთა კონკურსი

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს “ჰორიზონტი 2020 საკოორდინაციო სამსახური” ავრცელებს ინფორმაციას ინოვაციებისა და ინვესტიციების სფეროში ექსპერტთა კონკურსის შესახებ. ვრცლად

ERA Chairs – კონკურსი

ევროპული კვლევითი სივრცის კათედრა (ERA Chair)
გამორჩეულ მკვლევრებს შესწევთ, გადამწყვეტი და დადებითი გავლენა იქონიონ კვლევითი დაწესებულებების კულტურასა და საქმიანობაზე, განსაკუთრებით კვლევისა & ინოვაციის სფეროში დაბალი შედეგების მქონე ქვეყნებში. ვრცლად