ევროკომისია უხსნის თავის კვლევით ლაბორატორიებს ჰორიზონტი 2020 პროგრამის ასოცირებული ქვეყნების წარმომადგენელ მკვლევრებსა და მეცნიერებს

ევროკომისიის ერთობლივი კვლევითი ცენტრი (JRC – Joint Research Centre) ხსნის თავის სამეცნიერო ლაბორატორიებსა და ობიექტებს მათთვის, ვინც მუშაობს აკადემიურ და კვლევითი ორგანიზაციებში, მრეწველობაში, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებსა (SMEs) და ზოგადად, საჯარო და კერძო სექტორებში. ვრცლად

ინოვაციებისა და ინვესტიციების სფეროში შემფასებელ ექსპერტთა კონკურსი

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს “ჰორიზონტი 2020 საკოორდინაციო სამსახური” ავრცელებს ინფორმაციას ინოვაციებისა და ინვესტიციების სფეროში ექსპერტთა კონკურსის შესახებ. ვრცლად

ERA Chairs – კონკურსი

ევროპული კვლევითი სივრცის კათედრა (ERA Chair)
გამორჩეულ მკვლევრებს შესწევთ, გადამწყვეტი და დადებითი გავლენა იქონიონ კვლევითი დაწესებულებების კულტურასა და საქმიანობაზე, განსაკუთრებით კვლევისა & ინოვაციის სფეროში დაბალი შედეგების მქონე ქვეყნებში. ვრცლად

ევროკავშირში 2017 წლის ლიდერი ინოვატორი ქვეყანა კვლავაც შვედეთია

ინოვაციის მიმართულებით შვედეთი 2017 წელსაც ევროკავშირის ლიდერ ქვეყნად დასახელდა.

ევროკომისიამ ევროკავშირის 2017 წლის ინოვაციური ქვეყნების ჩამონათვალი გამოაქვეყნა.  ვრცლად